MULTIMET MFD 80(novinka)
Vystavovatel: INSA s.r.o.

Výrobce: INSA s.r.o., Česká republika.
Přístroj vhodný pro terénní (ČOV, rybníky, sádky, řeky, jezera) i laboratorní měření koncentrace kyslíku, pH/ORP, ISE, konduktivity, TDS a teploty. Optické měření koncentrace kyslíku. Data logger. USB. Napájení 3xAAA, USB, adaptér. Podsvícený grafický displej. Praktické pouzdro pro práci v terénu. Malé rozměry a váha.

Vestavba JetCam(novinka)
Vystavovatel: IBOS a.s.

Výrobce: IBOS a.s., Česká republika. Vestavba JetCam je kombinací vysokotlakého čisticího stroje a kamerového systému CamBoss. Jedno vozidlo tedy umožňuje vyčištění kanalizace a její následný monitoring, díky čemuž lze dosáhnout významných časových a finančních úspor. Vestavba technologie se provádí do skříňového typu vozu.

Výrobce: Gabex s.r.o, Česká republika.
Kompaktní zařízení určené pro bytové prostory a rodinné domy, které recykluje šedou vodu a umožňuje její opětovné využití přímo v místě spotřeby.

Výrobce: Technoaqua, s.r.o., Česká republika.
Různé systémy měření průtoků v odlehčovacích stokách, bez nutnosti stavebních úprav.

Výrobce: EUREKA WATER PROBERS, USA.
Modulární multiparametrální sonda, umožňující měřit až 16 parametrů na různých aplikacích.

Výrobce: Ostendorf Kunststoffe, Německo.
Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s ČSN EN 1852-1. Uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody. Vzhledem k zesílené homogenní stěně trubek a tvarovek KG 2000 Polypropylen® se hodnota jejich kruhové tuhosti SN 10.

Skolan SAFE dB(novinka)
Vystavovatel: Ostendorf - OSMA s.r.o.

Výrobce: Ostendorf Kunststoffe, Německo.
Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, plněného minerálem, se schopností snižovat intenzitu hluku splňující požadavky EN 1451-1. Při testování bylo dosaženo hodnot výrazně nižších, než jaké vyžaduje DIN 4109 - norma, stanovující hlukové podmínky v prostorách chráněných před hlukem. Naměřená hodnota 20 dB(A) byla dokonce nižší, než požadavek 25 dB(A) přísnější německé směrnice VDI 4100.

Výrobce: ZIKMUND electronics, s.r.o., Česká republika.
Inspekční kamera sloužící pro rychlou inspekci kanalizační řadů a šachet. Přednosti: Wifi ovládání, Wifi přenos videa, bateriový provoz, rychlá prohlídka potrubí.

Výrobce: B&BC a.s., Česká republika
Trouba žlabová patková s integrovaným pryžovým těsněním ve spoji kombinuje vnitřní kapacitní kruhový profil a žlábek menší dimenze ve spodní části průtočného profilu (na vodoteči) pro převedení malých průtoků vyšší rychlostí. Výhodou žlabových trub jsou jejich hydrodynamické parametry, tj. převedení malého průtoku (Q [m3/s]) vysokou rychlostí (v [m/s]) – ve srovnání s klasickým kruhovým profilem bez žlábku.

B&BC Trouba TZHP 120-30/250 IT(novinka)
Vystavovatel: B&BC a.s.

Výrobce: B&BC a.s., Česká republika
Trouby žlabové s integrovaným těsněním kombinují vnitřní profil kruhových trub větších dimenzí se žlábkem menší dimenze (ve spodní části průtočného profilu). Jedná se o kombinaci hydraulických vlastností kruhových a vejčitých profilů. Trouby jsou vyrobeny z betonu C40/50 XF4+XA1, na zakázku XF4+XA3.Celý průtočný profil je proveden výstelkou z čedičových tvarovek.

1 | 2 | 3 | 4 | 5dalších 5»