Vše  |  #  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  CH  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  V  |  W  |  Z  | 

Hala 3 - 7

Vzorkovače, průtokoměry, sondy, monitorovací stanice a analyzátory. Měření kvality a kvantity odpadních a povrchových vod, měření průtoků na odlehčení.

Analyzátory pro úpravny vody, automatické vzorkovače, analyzátory spalin.

Hala 4 - 28

TIBA CHVALETICE s.r.o. se zaměřuje především na výrobu betonových a železobetonových trub, šachtového programu pro gravitační a tlakové kanalizace, čerpací stanice, ČOV, ORL a dalších doplňků pro komplexní dodávky k výstavbě a odvodnění silnic, dálnic a dalších ploch (hospodaření s dešťovou vodou ...

Hala 2D - 4

Tiroler Rohre vyvíjí, vyrábí a nabízí vysoce kvalitní systémy z tvárné litiny pro rozvody vody. Kromě toho vyrábíme univerzální pilotové systémy pro stavbu hloubkových základů. V České republice zastupuje společnost Tiroler Rohre firma TECHNOMA.

Venkovní plocha 6

Distributor potrubních systémů GEORG FISCHER pro inženýrské sítě. Elektrotvarovky a tvarovky na tupo z PE 100, tvarovky WAGA MULTI/JOINT®, svářečky a nářadí.

Hala 3 - 46

Dodávky biologických čistíren odpadních vod různých velikostí od 5 do 20 000 EO.

Velkoobchod s vodárenskými armaturami, tvarovkami a troubami z tvárné litiny, hydranty, hradítky, poklopy a dalším vodárenským a kanalizačním materiálem. Dodávky až na místo určení!

Jsme inovativní, inženýrsko výrobní společnost se širokým portfoliem výrobků, zaměřená na technické řešení a využití převodových systémů v průmyslu a strojních zařízení pro čistírny odpadních vod.