Vše  |  #  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  CH  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  V  |  W  |  Z  | 

Hala 4 - 3

Řešení v oblasti separačních procesů - od návrhu separační technologie, včetně kompletního periferního zařízení dle požadavku zákazníka, po samotnou realizaci a následné zajištění servisního zázemí v domácím prostředí.

Hala 3 - 43

Dodavatel kanalizačních poklopů a mříží, vodárenských poklopů, liniového odvodnění. Profesionální opravy a výměny kanalizačních poklopů.

Hala 4 - 14

Čerpadla, příslušenství k čerpadům, spojky na PE potrubí, závlahové systémy.

Hala 4 - 69

Měřicí přístroje k vyhledávání skrytých úniků v rozvodech vody, ke snižování ztrát, na monitoring parametrů sítě a lokalizaci průběhu tras inženýrských sítí. Obchodní názvy/značky výrobků: VIVAX, SEBA KMT.

Hala 4 - 64

Výroba strojů na odvodnění kalů a výroba Rootových dmychadel. Distribuce kalových čerpadel APP do tlakových kanalizací, elektromagnet. ventilů, armatur a jiných komponent pro výrobce ČOV.

Hala 3 - 39

Akreditované rozbory a odběry pitné, odpadní, povrchové, podzemní a koupací vody.

Hala 3 - 59

Průmyslové armatury pro odvádění a čištění odpadních vod, pro úpravu a distribuci pitné vody - uzavírací klapky, nožová šoupátka, kanálová hradítka, zpětné klapky, kulové kohouty, uzavírací a zpětné ventily, šoupátka, kompenzátory, příruby, trubky a potrubní tvarovky.

Hala 4 - 24