Vše  |  #  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  CH  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  V  |  W  |  Z  | 

Prodej vodovodních a kanalizačních systémů z tvárné litiny - trubky, tvarovky, armatury, poklopy, mříže a další příslušenství. Největší výrobce tvarovek z tvárné litiny v ČR.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) je dobrovolným nevládním, nevýdělečným zájmovým spolkem v oboru veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružuje subjekty, jejichž zájmem je zajišťování zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod veřejnými vodovody a veřejnými kanalizacemi ...

Hala 2D - 17

Firma Sensor je celosvětovým lídrem v lokalizaci a detekci úniků z potrubí. Byla založena v roce 1990 a nyní má svoje zastoupení v sedmi státech. Naše revoluční technologie permanentní kontroly těsnosti potrubí je určena jak pro nové instalace, tak i pro stávající distribuční sítě.

Provádíme rozbory pitných i odpadních vod a revize kanalizací kamerovými vozy.

Hala 3 - 37

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem špičkových technologií, inovace, kvality a spolehlivosti. Firmám, městům, obcím a dalším subjektům nabízí pokročilá digitální řešení konceptů Průmysl 4.0 a Smart ...

Hala 3 - 58

Venkovní plocha 11
Hala 4 - 72

Společnost SMP CZ působí v oblasti stavebnictví v ČR a SR a řadí se mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností na českém trhu. V oblasti vodohospodářských staveb SMP CZ provádí komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních systémů ...

Hala 4 - 70

Společnost se zabývá dodávkami chemikálií pro úpravu a čištění vod v komunální, průmyslové i zemědělské sféře, zejména organických flokulantů a koagulantů, odpěňovačů, metalsorbů. Technicko aplikační servis. Zastoupené firmy: SNF S.A., QMENVIRONMENTAL-INTERNATIONAL BV.

Dodávky a montáž technologické části vodohospodářských investičních celků. Obchodní názvy/značky výrobků: Aquafilter.

Výroba, prodej a technické poradenství v oblasti kanalizačních kamenin, trubek, tvarovek a příslušenství.

1 | 2