Vše  |  #  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  CH  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  V  |  W  |  Z  | 

VA TECH WABAG Brno působí na tuzemském a mezinárodním trhu jako dodavatel technologií pro úpravu vod formou "na klíč".

Hala 3 - 27

Výroba, prodej a servis armatur pro vodárenství a čištění odpadních vod.

Hala 4 - 7

Projektujeme, vyrábíme a dodáváme komponenty odvodňovacích linek v průmyslu, zemědělství a jiných odvětvích.

Hala 2D - 3

Pryžotextilní výrobky - těsnicí vaky potrubí, sanační pakry, zvedací vaky, těsnicí vaky na trhliny.

Venkovní plocha 2
Hala 4 - 48

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Vodárenská společnost, která poskytuje služby spojené s úpravou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Součástí expozice jsou i dceřiné společnosti VWS Memsep, s.r.o., Česká voda - Czech Water, a.s. a ČOVSPOL, a.s., které dodávají technologie ...

Hala 3 - 5

Viking Johnson je světovým lídrem v oblasti konstrukce, výroby a dodávek spojek, přírub a řešení pro opravy potrubí. Jako součást společnosti Crane Building Services & Utilities působíme v oblastech vodovodů, kanalizací, plynu a průmyslu s řadou produktů, které mohou být použity ke spojování nebo ...

Výrobce a dodavatel ocelových smaltovaných a nerezových nádrží. Díky vlastním projekčním, výrobním i montážním kapacitám realizujeme projekty po celém světě. Provádíme "projekty na klíč" v oblasti čistíren odpadních vod, bioplynových stanic a skladů na kapalná hnojiva.

Hala 4 - 67

Dodávky technologií pro úpravu a hygienizaci pitné vody.

Venkovní plocha 10
Hala 4 - 56

Technologické celky pro úpravu pitné a průmyslové vody. Výrobce nerezových a plastových vodárenských zařízení pro úpravu vody. Klíčové výrobky: celonerezové náplňové tlakové filtry TVK, aerační zařízení, rukávové a svíčkové nerezové filtry.

Venkovní plocha 15
Venkovní plocha 16
Hala 4 - 44

Zastoupené firmy: KROLL HELLMERS, IMS ROBOTICS, IBAK, SAERTEX-MULTICOM.

1 | 2