Vystavovatelé pro obor "14. - Průzkumné, projektové a poradenské práce"

Hala 4 - 57

Společnost 4control s.r.o. tvoří chytře řešené celky, a to včetně programů pro moderní technologie zajišťující chod úpraven vod, čerpacích stanic, čistíren odpadních vod, inteligentních tlakovacích stanic, systémů řízení s efektivním hospodařením energiemi. A dalších aplikací, které vyžadují ...

Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě. Společnost byla založena ve Šlesvicku-Holštýnsku v roce 1946 a působí jako nadnárodní síť ve více než 50 zemích. Disponuje 30 výrobními závody ve 12 zemích a více než 60 distribučními společnostmi. Celkově ...

Hala 4 - 7

Klientům nabízíme široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty pro povodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů, vodní elektrárny ...

Hala 4 - 41

Konzultační služby, monitoring a software v oblasti vodního hospodářství. Dodávka a servis měřicí techniky.

Hala 4 - 38

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Působíme v oblasti vodohospodářských prací, laboratorních služeb, hydrogeologických a geologických prací, sanačních a dekontaminačních prací, rekultivací skládek a krajinářských úprav. Realizujeme nové zdroje podzemních vod, výstavbu a rekonstrukci vodovodů, kanalizací a ČOV. Poskytujeme služby v ...

Hala 4 - 56

Geografické informační systémy (technologie Hexagon). Dokument management system (e-ARSYS, e-SD, e-Schránka). CAD/CAM systémy pro strojírenství. Komplexní HW a SW zabezpečení, dodávky na klíč, kompletní servis.

Hala 4 - 37

Městské a průmyslové ČOV, úpravny vody, zpracování a likvidace biologicky rozložitelných odpadů, likvidace čistírenských kalů sušením a spalováním, bioplynové stanice, plynojemy, kotelny, tepelné hospodářství, průmyslová automatizace.

Venkovní plocha 15
Hala 4 - 47

Vodohospodářské investiční celky, zařízení pro čištění odpadních vod a úpravu vod, čerpací stanice.

Hala 3 - 57

Akreditované rozbory a odběry pitné a odpadní vody, analýza odpadů a poradenství.

1 | 2

Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů