Vystavovatelé pro obor "15.3. - Dodávka a montáž investičních celků pro vodovody a kanalizace"

Tradiční český výrobce ocelových nádrží a konstrukcí.

Hala 4 - 37

Městské a průmyslové ČOV, úpravny vody, zpracování a likvidace biologicky rozložitelných odpadů, likvidace čistírenských kalů sušením a spalováním, bioplynové stanice, plynojemy, kotelny, tepelné hospodářství, průmyslová automatizace.

Venkovní plocha 15
Hala 4 - 47

Vodohospodářské investiční celky, zařízení pro čištění odpadních vod a úpravu vod, čerpací stanice.

Venkovní plocha 17
Hala 4 - 57

Technologické celky pro úpravu pitné a průmyslové vody. Výrobce nerezových a plastových vodárenských zařízení pro úpravu vody. Klíčové výrobky: celonerezové náplňové tlakové filtry TVK, aerační zařízení, rukávové a svíčkové nerezové filtry.

Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů