ZLATÁ VOD-KA 2017

Vítězné exponáty

  

DHI WaterNet Advisor
Vystavovatel/výrobceDHI a.s./DHI Water and Environment
Charakteristika: Aplikace umožňuje hydraulické posouzení, určení tlakových a průtokových poměrů a parametrů vody v podmínkách ustáleného proudění anebo časově proměnného proudění. Dále umožňuje výpočet požárních průtoků s cílem určit zbytkový tlak pro uživatelem definovaný požární odběr anebo určit teoreticky možný požární odběr pro požadovaný zbytkový tlak. Trasování vodovodní sítě slouží k analýze směrů průtoku a doby dotoku, lze provádět krátkodobé předpovědi a plánovat mimořádné situace. Program také umožňuje plánování zbytkové kapacity sítě ve vybraném místě pro plánování budoucích odběrných míst.

 

 


 

TURBIDIMETRY řady TU5
Vystavovatel/výrobce: Hach Lange s.r.o./Hach Lange GmbH
Charakteristika: 
Nový standard ve vývoji měření turbidity. Pouze nové laboratorní a procesní turbidimetry řady TU5 s technologií detekce 360°x 90°poskytují nebývalou jistotu, že změna v naměřené hodnotě je změnou ve vodě. Turbidimetry řady TU5 měří turbiditu pomocí laserového paprsku rozptýleného nerozpuštěnými částicemi ve vzorku. Světlo, které je rozptýleno pod úhlem 90°, se vzhledem k dopadajícímu paprsku světla odráží pomocí kónického zrcadla v 360°kruhu kolem vzorku a poté je zachyceno detektorem. Množství rozptýleného světla je přímo úměrné turbiditě vzorku.  

 


 

 Enigma 3m systém automatického vyhledávání úniků vody

Vystavovatel/výrobce: Radeton s.r.o./ Primayer Ltd.
Charakteristika: 
Enigma3m je plně digitální multi-korelační systém pro lokalizaci poruch na vodovodech.  

 

 


 

 


 

Nominované exponáty

 

Šnekový lis solidXpress
Vystavovatel/výrobce: ARKO TECHNOLOGY, a.s./
Sülzle Klein
Charakteristika: Pomaluotáčkové šnekové lisy s největším poměrem délky a průměru rotoru zajišťují maximálně účinné odvodňování čistírenských kalů za minimálního elektrického příkonu. Ve srovnání s jinými zařízení určených ke stejnému účelu jsou až 10x energeticky úspornější. Kvalitní materiálové provedení, přesné zpracování a pomalé otáčky jej předurčují k dloudobému provozu s minimální údržbou provozní obsluhy. 


Šachtové dno B&BC Exelent
Vystavovatel/výrobce: B&BC, a.s.
Charakteristika: Monolitická jednolitá šachtová dna B&BC Exelent DN 800- DN 1500, kterou lze vyrobit s libovolným tvarem a výškou kynety, typem a umístěním tvarovaných spojů pro přípojná potrubí. Kyneta a nástupnice může být betonová, se zvýšenou odolností z čediče nebo kameniny, případně opatřena plastovou výstelkou. Čedič kynety je inovativně zalitý přímo do betonu (není třeba žádné dodatečné vlepování). Dna se vyrábí na zakázku z betonu C 40/50 se stupněm vlivu prostředí XA1+XF4 a XA3+XF4 dle ČSN EN 206 (síranovzdorný cement pro XA3) – vysoká pevnost, dlouhá

 

 


VarioTank
Vystavovatel/výrobce: BOCR Trading s.r.o.
Charakteristika: Modulová stavebnice umožňující navrhnout a optimalizovat objem nádrže, tvar nádrže a stavební rozměry nádrže. Nízkoprofilová nádrž na dešťovou vodu je vhodná do všech, i problémových lokalit, kdy je stavebně obtížné instalovat klasické nádrže. Především se jedná o místa s vysokou hladinou podzemní vody, skalnaté podloží, instalace v místech, kdy je složité provést hluboký výkop, a také malé a stísněné stavební prostory. Nádrže jsou vhodné pro novou i stávající výstavbu. 

 

 

  


DHI WaterNet Advisor
Vystavovatel/výrobceDHI a.s./DHI Water and Environment
Charakteristika: Aplikace umožňuje hydraulické posouzení, určení tlakových a průtokových poměrů a parametrů vody v podmínkách ustáleného proudění anebo časově proměnného proudění. Dále umožňuje výpočet požárních průtoků s cílem určit zbytkový tlak pro uživatelem definovaný požární odběr anebo určit teoreticky možný požární odběr pro požadovaný zbytkový tlak. Trasování vodovodní sítě slouží k analýze směrů průtoku a doby dotoku, lze provádět krátkodobé předpovědi a plánovat mimořádné situace. Program také umožňuje plánování zbytkové kapacity sítě ve vybraném místě pro plánování budoucích odběrných míst.

 


AMAYA 5.2 NEW GENERATION - membránová úpravna pitné vody
Vystavovatel/Výrobce: ENVI-PUR, s.r.o.
Charakteristika: Mikrofiltrační jednotka AMAYA 5.2 NEW GENERATION, jejíž maximální výkon je 5 m3.h-1 (Flux = 200 l.m3.h-1) upravuje vodu principem membránové mikrofiltrace s předřazeným koagulačním stupněm. Tento systém nabízí spolehlivý bariérový způsob odstraňování organických látek, barvy, zákalu a mikroorganismů. Vyznačuje se vysokou chemickou odolností, mechanickou robustností, nízkou spotřebou elektrické energie a také nízkou spotřebou vody, a to i při výrazném zhoršení kvalitativních parametrů surové vody. 

 


TURBIDIMETRY řady TU5
Vystavovatel/výrobce: Hach Lange s.r.o./Hach Lange GmbH
Charakteristika: 
Nový standard ve vývoji měření turbidity. Pouze nové laboratorní a procesní turbidimetry řady TU5 s technologií detekce 360°x 90°poskytují nebývalou jistotu, že změna v naměřené hodnotě je změnou ve vodě. Turbidimetry řady TU5 měří turbiditu pomocí laserového paprsku rozptýleného nerozpuštěnými částicemi ve vzorku. Světlo, které je rozptýleno pod úhlem 90°, se vzhledem k dopadajícímu paprsku světla odráží pomocí kónického zrcadla v 360°kruhu kolem vzorku a poté je zachyceno detektorem. Množství rozptýleného světla je přímo úměrné turbiditě vzorku.  

 


 

DUOFIT
Vystavovatel/výrobce: Hawle Armatury, spol. s r.o./Nova Siria srl
Charakteristika: Dvoudílné spojky pro opravy a navrtávky potrubí pod tlakem. Profilované provedení DUOFIT č. NS30 slouží pro opravy límců azbestocementových trubek, nástrčných spojů litinových trubek, svařovaných PE trubek, to vše pod tlakem bez přerušení dodávek vody. Lze použít také pro navrtávky pod tlakem potrubí z různých druhů materiálů a vnějších průměrů potrubí. Přímá provedení spojky DUOFIT č. NS10 a DUOFIT č. NS20 jsou určena k opravám poškozeného potrubí (trhliny, vadné sváry, koroze, atd.), bez nutnosti řezání potrubí a přerušení dodávky vody.   

 

 

 


 

 Enigma 3m systém automatického vyhledávání úniků vody

Vystavovatel/výrobce: Radeton s.r.o./ Primayer Ltd.
Charakteristika: 
Enigma3m je plně digitální multi-korelační systém pro lokalizaci poruch na vodovodech.  

 

 


 

 

 

 

 

 


 

Přihlášené exponáty


Šnekový lis solidXpress
Vystavovatel/výrobce: ARKO TECHNOLOGY, a.s./
Sülzle Klein
Charakteristika: Pomaluotáčkové šnekové lisy s největším poměrem délky a průměru rotoru zajišťují maximálně účinné odvodňování čistírenských kalů za minimálního elektrického příkonu. Ve srovnání s jinými zařízení určených ke stejnému účelu jsou až 10x energeticky úspornější. Kvalitní materiálové provedení, přesné zpracování a pomalé otáčky jej předurčují k dloudobému provozu s minimální údržbou provozní obsluhy.


Šachtové dno B&BC Exelent
Vystavovatel/výrobce: B&BC, a.s.
Charakteristika: Monolitická jednolitá šachtová dna B&BC Exelent DN 800- DN 1500, kterou lze vyrobit s libovolným tvarem a výškou kynety, typem a umístěním tvarovaných spojů pro přípojná potrubí. Kyneta a nástupnice může být betonová, se zvýšenou odolností z čediče nebo kameniny, případně opatřena plastovou výstelkou. Čedič kynety je inovativně zalitý přímo do betonu (není třeba žádné dodatečné vlepování). Dna se vyrábí na zakázku z betonu C 40/50 se stupněm vlivu prostředí XA1+XF4 a XA3+XF4 dle ČSN EN 206 (síranovzdorný cement pro XA3) – vysoká pevnost, dlouháB&BC TROUBA TZP 300/200 IT
Vystavovatel/výrobceB&BC, a.s.
Charakteristika: Nově vyráběné trouby DN 3000 jsou přímé trouby z litého SCC betonu pevnostní třídy C 40/50 se stupněm vlivu prostředí XA1+XF4 nebo XA3+XF4 dle ČSN EN 206 (síranovzdorný cement pro XA3). Jedná se o přímě trouby s integrovaným těsněním a nabízíme k nim i záslepky trub pro ukončení retence a přechodové stěny pro změnu dimenze trouby. Na zakázku nabízíme trouby s čedičovou výstelkou (bez snížení světlé dimenze trouby). Trouby je možné po sesazení do sebe zajistit spojovacími zámky BT Spannschloss – zajišťuje trvanlivost vodotěsnosti spoje trub i při výrazném dynamickém namáhání.Lze využívat na pitnou i odpadní vodu (splaškovou i dešťovou). Možnosti využití: Retenční nádrže, kolektory, podzemní nádrže, kanalizace – se zatížením povrchu dopravou 

 


VarioTank
Vystavovatel/výrobce: BOCR Trading s.r.o.
Charakteristika: Modulová stavebnice umožňující navrhnout a optimalizovat objem nádrže, tvar nádrže a stavební rozměry nádrže. Nízkoprofilová nádrž na dešťovou vodu je vhodná do všech, i problémových lokalit, kdy je stavebně obtížné instalovat klasické nádrže. Především se jedná o místa s vysokou hladinou podzemní vody, skalnaté podloží, instalace v místech, kdy je složité provést hluboký výkop, a také malé a stísněné stavební prostory. Nádrže jsou vhodné pro novou i stávající výstavbu. 

 

 

  


DHI WaterNet Advisor
Vystavovatel/výrobceDHI a.s./DHI Water and Environment
Charakteristika: Aplikace umožňuje hydraulické posouzení, určení tlakových a průtokových poměrů a parametrů vody v podmínkách ustáleného proudění anebo časově proměnného proudění. Dále umožňuje výpočet požárních průtoků s cílem určit zbytkový tlak pro uživatelem definovaný požární odběr anebo určit teoreticky možný požární odběr pro požadovaný zbytkový tlak. Trasování vodovodní sítě slouží k analýze směrů průtoku a doby dotoku, lze provádět krátkodobé předpovědi a plánovat mimořádné situace. Program také umožňuje plánování zbytkové kapacity sítě ve vybraném místě pro plánování budoucích odběrných míst.

 


AMAYA 5.2 NEW GENERATION - membránová úpravna pitné vody
Vystavovatel/Výrobce: ENVI-PUR, s.r.o.
Charakteristika: Mikrofiltrační jednotka AMAYA 5.2 NEW GENERATION, jejíž maximální výkon je 5 m3.h-1 (Flux = 200 l.m3.h-1) upravuje vodu principem membránové mikrofiltrace s předřazeným koagulačním stupněm. Tento systém nabízí spolehlivý bariérový způsob odstraňování organických látek, barvy, zákalu a mikroorganismů. Vyznačuje se vysokou chemickou odolností, mechanickou robustností, nízkou spotřebou elektrické energie a také nízkou spotřebou vody, a to i při výrazném zhoršení kvalitativních parametrů surové vody. 

 


TURBIDIMETRY řady TU5
Vystavovatel/výrobce: Hach Lange s.r.o./Hach Lange GmbH
Charakteristika: 
Nový standard ve vývoji měření turbidity. Pouze nové laboratorní a procesní turbidimetry řady TU5 s technologií detekce 360°x 90°poskytují nebývalou jistotu, že změna v naměřené hodnotě je změnou ve vodě. Turbidimetry řady TU5 měří turbiditu pomocí laserového paprsku rozptýleného nerozpuštěnými částicemi ve vzorku. Světlo, které je rozptýleno pod úhlem 90°, se vzhledem k dopadajícímu paprsku světla odráží pomocí kónického zrcadla v 360°kruhu kolem vzorku a poté je zachyceno detektorem. Množství rozptýleného světla je přímo úměrné turbiditě vzorku.  

 


 

DUOFIT
Vystavovatel/výrobce: Hawle Armatury, spol. s r.o./Nova Siria srl
Charakteristika: Dvoudílné spojky pro opravy a navrtávky potrubí pod tlakem. Profilované provedení DUOFIT č. NS30 slouží pro opravy límců azbestocementových trubek, nástrčných spojů litinových trubek, svařovaných PE trubek, to vše pod tlakem bez přerušení dodávek vody. Lze použít také pro navrtávky pod tlakem potrubí z různých druhů materiálů a vnějších průměrů potrubí. Přímá provedení spojky DUOFIT č. NS10 a DUOFIT č. NS20 jsou určena k opravám poškozeného potrubí (trhliny, vadné sváry, koroze, atd.), bez nutnosti řezání potrubí a přerušení dodávky vody.   

 

 


 

 HEBER 2000 model
Vystavovatel/výrobce: Hidrostal Bohemia spol. s r.o./Hidrostal Pumpenbau GmbH
Charakteristika: Nízké náklady na energie a provoz – velmi ekologické, žádné ucpávání, rezervní chod i v případě výpadku proudu, až 15 000 l/s převedení vody. Rekonstrukce kanalizací, vodních cest, stavby průplavů. Orientační cena pronájmu několik desítek tisíc Kč za týden.
- rekonstrukce potrubí na odtoku z ČOV, 780 l/s, Lonate Pozzolo, Itálie
- rekonstrukce sběrače 300 l/s, ÚČOV D, Ostrava

 

 


 

Kontejnerová úpravna vody HUTIRA CCW KU
Vystavovatel/výrobce: HUTIRA - BRNO, s.r.o.
Charakteristika: Dvoustupňová úprava povrchové i podzemní vody. První stupeň tvoří pulzační čiřič, druhý separační stupeň uzavřené pískové filtry. Upravená voda je vždy pitná, křišťálově čistá a chutná. Možnost připojení k technologii reverzní osmózy pro dosolování vody. Jednoduchý a plně automatizovaný provoz, minimální požadavky na stavební připravenost – pouze základová deska pro umístění kontejneru. Kompaktní modulární konstrukce, jednoduchá na přepravu, instalaci i provoz. 

 

 


 

SKR Zpětná klapka
Vystavovatel/výrobce: Jihomoravská armaturka spol. s r.o./VAG-Armaturen GmbH
Charakteristika: Tato zpětná klapka je svou konstrukcí jediným výrobkem ve světové produkci zpětných klapek!
Jmenovitá světlost:  DN 200 – 1200
Jmenovitý tlak: PN 10, 16 a 25
Technický popis: 2 x excentrická zpětná přírubová klapka kovově těsnicí se šikmým sedlem dle ČSN EN 1074-3,disk s profilem křídla zabezpečuje nízké tlakové ztráty a plné otevření již při rychlosti media 1,5 m/sec, redukovaná doba uzavírání o 35% a nízké rázy vlivem konstrukce šikmého sedla pro pitnou, surovou a odpadní vodu do 50°C, stavební délka ČSN EN 558, základní řada 14 (dříveF14), povrchová ochrana tělesa a disku z tvárné litiny EN- GJS-400-15 (GGG 40) těžká protikorozní ochrana dle GSK, čepy z korozivzdorné oceli  1.4021 (13% Cr) bezúdržbové uložení kluzná ložiska čepů z bronzu, spojovací materiál z korozivzdorné oceli  A2, ukazatel polohy na poptávku, s koncovými dorazy na poptávku, s tlumičem rázů na poptávku, prohlášení o shodě, zpráva o dohledu dle platné legislativy pro pitnou vodu je dokladována.

 

 


 

Kónická elektrospojka FRIALEN ® KM XL d 1000 mm
Vystavovatel/výrobce:  Nicoll Česká republika, s.r.o./FRIATEC AG
Charakteristika:

 

 

  


Enigma 3m systém automatického vyhledávání úniků vody
Vystavovatel/výrobce: Radeton s.r.o./ Primayer Ltd.
Charakteristika: 
Enigma3m je plně digitální multi-korelační systém pro lokalizaci poruch na vodovodech.  

 


 

 

 


 

Bateriový indukční průtokoměr SIEMENS SITRANS  MAG8000 s inovovaným komunikačním modulem GSM/GPRS
Vystavovatel/výrobce: Siemens s.r.o./ Siemens
Charakteristika: 
Bateriově napájený indukční vodoměr pro aplikace, kde není možné zajistit síťové napájení. Lze využít pro měření odběru podzemních vod, měření na výstupech z vodojemů, monitoring vodárenských sítí a detekci úniků vody a poruch na vodárenských sítích. Integrovaná baterie umožňuje provoz po dobu až 7 let (v případě použití externí baterie až 10 let). Představuje jedno z nejpřesnějších a nejkompaktnějších bezdrátových řešení na trhu. Díky prachotěsnosti a vodotěsnosti pouzdra převodníku s krytím IP68 jde o zařízení vysoce odolné a flexibilní. Je jedním z řady přístrojů pro digitalizaci vodohospodářského průmyslu a představuje odpověď na současné problémy a výzvy, které řeší koncept Voda 4.0, jinými slovy digitalizace ve vodohospodářství.

 

 


Systém domovních SMART ČOV s připojením na centrální dispečink DČOV
Vystavovatel/Výrobce: TopolWater, s.r.o.
Charakteristika: Řídicí SMART systém pro kontrolu a řízení domovních čistíren pomocí webového rozhraní z PC, mobilu, tabletu apod. bez dodatečných nákladů na instalaci čidel a sond. Díky technickým vlastnostem jednotlivých prvků celého systému, kdy je použita SMART ČOV a dále díky způsobu jednotné komunikace a centrálnímu dispečinku, připraveným univerzálně pro zobrazení a správu získaných dat se podařilo vyvinout cenově dostupné řešení. To umožňuje pouze za náklady na přípojný GSM modul napojit standardní typovou čistírnu na ucelený systém sítě centrálně řízené soustavy domovních ČOV.Použitá SMART ČOV již v základním provedení obsahuje řídicí PLC, který vyhodnocuje a upravuje data, řídí chod ČOV, ukládá a zaznamenává havarijní stavy a umožňuje nastavitelnost systému. Jednotná komunikace probíhá předáním souhrnné zprávy na dispečink o celkovém stavu ČOV, čímž jsou sníženy náklady na přenos dat.

 

 


UV rukávec SAERTEX-LINER® H2O
Vystavovatel/Výrobce: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. + BMH spol. s r.o. / SAERTEX-MultiCom®, GmbH
Charakteristika: Sanační rukávec pro bezvýkopovou sanaci poškozeného vodovodního potrubí. Kompletně vyrobený rukávec nasycený pryskyřicí se v ochranné fólii dopraví na stavbu a následně se vtáhne pomocí ocelového lana do stávajícího vodovodního potrubí. Na obou koncích se rukávec uzavře pakry a poté se rukávec nafoukne vzduchem. Tím se vnější ochranná fólie přitiskne na stěnu stávajícího potrubí. Pomocí UV lamp se ultrafialovým zářením vytvrdí pryskyřice obsažená v rukávci, čímž vzniká nové sklolaminátové potrubí uvnitř stávajícího potrubí. Na obou koncích se rukávec zařízne a napojí se pomocí armatur na stávající potrubí, případně se napojí další sanovaný úsek.