Závěrečná zpráva 2015

 

Základní statistické údaje:

Vystavovatelé
Celkem 340 prezentujících se firem na 6 242 m2
z toho 197 vystavujících firem z 8 zemí světa
z toho 143 zastoupených firem z 21 země světa

Přehled prezentujících se zemí:
Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Indie, Itálie, Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovenská republika, SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, USA, Velká Británie

Návštěvníci
Celkem 9 123 návštěvníků z 26 zemí

Přehled zemí, z kterých přijeli návštěvníci:
Belgie, Česká Republika, Egypt, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Korejská republika, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

Data byla auditována firmou AMASIA EXPO, s r.o.

Závěrečná zpráva 2015

Dokument ke stažení.

» Stáhnout soubor (2.68 MB)

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864