Vše  |  #  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  CH  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  V  |  W  |  Z  | 

Venkovní plocha 11
Hala 4 - 72

Společnost SMP CZ působí v oblasti stavebnictví v ČR a SR a řadí se mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností na českém trhu. V oblasti vodohospodářských staveb SMP CZ provádí komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních systémů ...

Hala 4 - 70

Společnost se zabývá dodávkami chemikálií pro úpravu a čištění vod v komunální, průmyslové i zemědělské sféře, zejména organických flokulantů a koagulantů, odpěňovačů, metalsorbů. Technicko aplikační servis. Zastoupené firmy: SNF S.A., QMENVIRONMENTAL-INTERNATIONAL BV.

Dodávky a montáž technologické části vodohospodářských investičních celků. Obchodní názvy/značky výrobků: Aquafilter.

Výroba, prodej a technické poradenství v oblasti kanalizačních kamenin, trubek, tvarovek a příslušenství.

Hala 4 - 21

STORA reprezentuje skupinu BSI, do které patří: STORA-DRAIN výrobce polymerbetonových odvodňovacích žlabů; FONDATEL-LECOMTE výrobce litinových poklopů a mříží; HERMELOCK výrobce kompozitních poklopů.

Hala 4 - 20

STP Fittings s.r.o. je členem korporátní skupiny STPACUSTER Group. Společnost vznikla již v roce 1973 a v současnosti má mnoho poboček po celém světě. Vyrábí a distribuuje širokou škálu výrobků pro vodovodní, kanalizační a plynovodní sítě (PE tvarovky, tvarovky natupo, PP tvarovky a ventily ...

Hala 4 - 34

Vlastníme velké množství odborných znalostí v oblasti vodárenství, které dovolují navrhovat a realizovat dlouhodobá řešení přizpůsobená individuálním potřebám každého zákazníka a zároveň respektující životní prostředí. Zaměřujeme se rovněž na chytré služby pro municipální i průmyslové zákazníky.

Konzultační, projektové a inženýrské služby v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství.

Hala 3 - 7

Vzorkovače, průtokoměry, sondy, monitorovací stanice a analyzátory. Měření kvality a kvantity odpadních a povrchových vod, měření průtoků na odlehčení.

«předchozích 516 | 17 | 18 | 19