B&BC a.s. << zpět

Adresa Sokolská 464
Zbůch
330 22
Telefony +420/ 377 199 104
+420/ 377 199 120
E-maily obchod@babc.cz
WWW www.babc.cz
Umístění Hala 3 - 44

Profil firmy

Společnost B&BC, a.s. je jedním z významných výrobců betonových stavebních dílů, transportbetonu a dodavatel zpracované betonářské výztuže v České republice. Vznik právního předchůdce společnosti se datuje již od roku 1949. Snahou společnosti je reagovat na požadavky zákazníků a vyvíjet nové výrobky a technologie. Vyrábíme betonové kruhové výrobky vhodné pro nakládání s vodou a její úpravou, ucelený systém prvků pro odvodnění, stokování a její skladování. Ve výrobě má B&BC a.s. zavedeny betony samozhutnitelné, drátkobetony, betony s odolností XA3, XF4, čedičové výstelky trub a čedičové nebo kameninové obklady šachet. Splňujeme přísné požadavky pro dodávky na stavby ŘSD, SŽDC a PVK a.s. jako jsou např. "Pražské standardy" nebo "Standardy VAK Mladá Boleslav ".

Novinky a exponáty

B&BC Dno Excelent 80/100
Výrobce: B&BC a.s., Česká republika. Monolitická jednolitá šachtová dna B&BC Excelent DN 800- DN 1500 je možné vyrobit s libovolným tvarem kynety, výškou kynety, typem a umístěním tvarovaných spojů pro přípojná potrubí. Kyneta a nástupnice může být betonová, z čediče nebo kameniny. Výrobky mají platné Osvědčení SŽDC. Dna jsou vyráběna z betonu C 40/50 XF4+XA1, na zakázku XF4+XA3 dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 (síranuvzdorný cement pro SVP: XA3) – vysoké pevnosti, dlouhá životnost i odolnost.
B&BC Trouba TZHP 120-25/250 IT CV 360 SVC
Výrobce: B&BC a.s., Česká republika Trouba žlabová patková s integrovaným pryžovým těsněním ve spoji kombinuje vnitřní kapacitní kruhový profil a žlábek menší dimenze ve spodní části průtočného profilu (na vodoteči) pro převedení malých průtoků vyšší rychlostí. Výhodou žlabových trub jsou jejich hydrodynamické parametry, tj. převedení malého průtoku (Q [m3/s]) vysokou rychlostí (v [m/s]) – ve srovnání s klasickým kruhovým profilem bez žlábku.
B&BC Trouba TZHP 120-30/250 IT
Výrobce: B&BC a.s., Česká republika Trouby žlabové s integrovaným těsněním kombinují vnitřní profil kruhových trub větších dimenzí se žlábkem menší dimenze (ve spodní části průtočného profilu). Jedná se o kombinaci hydraulických vlastností kruhových a vejčitých profilů. Trouby jsou vyrobeny z betonu C40/50 XF4+XA1, na zakázku XF4+XA3.Celý průtočný profil je proveden výstelkou z čedičových tvarovek.
Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů