VERTILINER - bezvýkopová sanace šachet << zpět

Výrobce: Reline Europe AG Vertiliner - inovativní bezvýkopová rekonstrukce revizních šachet metodou UV LINER. Máte šachtu, která je staticky narušena nebo nesplňuje vodotěsnost? Sanace šachet - Vertiliner - instalace 3-5 hod do DN 1700 až L15m. Reference: Škoda MB, BVK, Město Svitavy.
Odkaz exponátu http://www.bmh.cz
Vystavovatel B M H spol. s r.o.
Umístění Hala 4 - 35