Sequetrol loT << zpět

Výrobce: BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o. Řídicí jednotka pro decentrální ČOV s jedinečnými vlastnostmi: Wi-Fi, GSM a integrovaný webový server umožňující plnou obsluhu a vizualizaci procesu ČOV přes smartphone / tablet / PC / dotykový panel - jak lokálně, tak vzdáleně.
Vystavovatel BIBUS s.r.o.
Umístění Hala 4 - 41