Vystavovatelé pro obor "22. - Ostatní (z vodohospodářství)"

Hala 3 - 39

Akreditované rozbory a odběry pitné, odpadní, povrchové, podzemní a koupací vody.

Venkovní plocha 9

Regálové vestavby do užitkových vozidel, vybavíme Vám pojízdnou dílnu na míru. Regálové a skladové systémy, dílenské skříně, pracovní stoly, plastové přepravky. Zastoupené firmy: FAMI S.r.l.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) je dobrovolným nevládním, nevýdělečným zájmovým spolkem v oboru veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružuje subjekty, jejichž zájmem je zajišťování zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod veřejnými vodovody a veřejnými kanalizacemi ...