Vystavovatelé pro obor "3.1. - Technologické celky pro čistírny odpadních vod"

Hala 4 - 62

Dodávky aeračních systémů, ATAir, zastoupení firem EDI (aerační elementy), Caprari (čerpadla a míchadla pro odpadní a čistou vodu), WaStop (přímé zpětné klapky), ROBUSCHI (dmychadla, vývěvy), SERVIS zařízení vodního hospodářství, MIXEL agitators (míchadla pro odpadní a čistou vodu). Zastoupené ...

Venkovní plocha 1
Hala 4 - 38

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Hlavní náplní společnosti je: Dodávka, výroba a montáž technologických celků ČOV a BPS, výhradní zastoupení pro ČR společnosti ECOMEMBRANE S.r.l. – výrobce membránových plynojemů a zakrytí nádrží, projektová činnost ve výstavbě, legislativní, technologický a biologický servis provozovatelům ČOV a ...

Hala 4 - 71

Zařízení pro úpravu a čištění vod, zařízení pro vodní a kalové hospodářství, kalolisy, lamelové usazováky, pískové filtry.

Hala 4 - 55

Kompletní dodávky čistíren průmyslových odpadních vod. Čisticí a dezinfekční prostředky pro zařízení na pitnou vodu a vodojemy. Chemické produkty k čištění průmyslových odpadních vod. Filtrace vzduchu od výparů, kapalných a pevných částic.

Venkovní plocha 13
Hala 4 - 31

Výrobce zařízení pro ČOV a úpravny vod - česle, lisy, dopravníky, filtry aj.

Hala 4 - 61

Vysoce kvalitní stroje, zařízení a nerezové vybavení pro mechanické čištění komunálních i průmyslových odpadních vod a zpracování kalů. Efektivní a inovativní řešení čistírenské problematiky, kompetentní poradenství, spolehlivý servis. HUBER přispívá k udržitelnému rozvoji v oblastech vodního ...

Hala 4 - 37

Vodohospodářské stavby, projekty, dodávky a montáž investičních celků ČOV a ÚV, řídicí systémy technologií pro průmysl a ekologii. Dodáváme kompletní služby zaměřené na vodohospodářskou činnost, energetiku a tepelné hospodářství. Obchodní názvy/značky výrobků: FINNCHAIN, Sattler Ceno TOP-TEX, The ...

Hala 4 - 47

Vodohospodářské investiční celky, zařízení pro čištění odpadních vod a úpravu vod.

Hala 2D - 12

Linde Gas - aplikační technologie pro úpravu vody pomocí technických plynů. Technologie pro úpravu pitné, procesní a odpadní vody - SOLVOX® a SOLVOCARB®.

1 | 2

Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů