Vystavovatelé pro obor "3. - Čištění a využívání odpadních vod"

Hala 4 - 18

Čerpadla Tapflo patří mezi univerzální spolehlivá čerpadla, která se drží na špičce pumpařského trhu. Švédská společnost Tapflo produkuje kompletní spektrum vzduchomembránových čerpadel, nerezových odstředivých čerpadel včetně čerpadel s magnetickou spojkou. K širokému portfoliu výrobků patří také ...

Hala 3 - 44

Kompletní dodávky biologických čistíren odpadních vod různých velikostí. Obchodní názvy/značky výrobků: FLEXIDIBLOK, MONOBLOK-T, TOPAS.

VA TECH WABAG Brno působí na mezinárodním trhu jako dodavatel technologií pro úpravu vod formou "na klíč".

Hala 4 - 7

Projektujeme, vyrábíme a dodáváme komponenty odvodňovacích linek v průmyslu, zemědělství a jiných odvětvích.

Venkovní plocha 2
Hala 4 - 47

Vodárenská společnost, která poskytuje služby spojené s úpravou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

Hala 4 - 76

Přední výrobce čerpadel s rotačními písty a macerátorů v kalovém hospodářství.

Hala 4 - 11

WPL je déle než 25 let předním dodavatelem kompaktních čistíren odpadních vod. WPL HiPAF® a SAF patří technologicky k nejefektivnějším řešením čištění odpadních vod v lokalitách do 2000 EO. Tato technologie se vyznačuje jednoduchostí montáže i provozu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5