Vystavovatelé pro obor "3. - Čištění a využívání odpadních vod"

Hala 4 - 52

Dodavatel komponent pro environmentální technologie: membránová dmychadla a kompresory, filtry, dmychadla s bočními kanály, lamelové, membránové a pístové kompresory a vývěvy, aerační elementy, solenoidové ventily, samonasávací kalová odstředivá čerpadla, dávkovací čerpadla a vřetenová čerpadla pro ...

Hala 4 - 67

Dodavatel širokého portfolia komoditních a speciálních chemikálií. Pro oblast úpravy a čištění vody dodáváme například koagulanty, flokulanty, produkty na úpravu pH, iontoměniče, odpěňovače, nutrienty nebo aktivní uhlí.

Společnost CENTRIVIT, spol. s r.o. patří k předním dodavatelům dekantačních odstředivek pro čistírny odpadních vod v České republice a Slovenské republice a za posledních téměř 20 let realizovala celou řadu dodávek napříč oběma republikami. Naše společnost je lokálním partnerem společnosti ANDRITZ ...

Naše společnost působí v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Zajišťujeme komplexní dodávky technologických celků včetně jejich údržby, oprav a servisu.

Hala 4 - 37
Venkovní plocha 1

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Hlavní náplní společnosti je: Dodávka, výroba a montáž technologických celků ČOV a BPS, výhradní zastoupení pro ČR společnosti ECOMEMBRANE S.r.l. – výrobce membránových plynojemů a zakrytí nádrží, projektová činnost ve výstavbě, legislativní, technologický a biologický servis provozovatelům ČOV a ...

Hala 4 - 9

Výroba, dodávky, servis, projekce: Domovní ČOV D5 - D35, ČOV systém septik + zemní filtr, biologické ČOV pro 50-1 000 EO, plastové nádrže, čerpací a vodoměrné šachty, kompostovací toaleta EKOSTER, odlučovače EKONOIL, lapače tuku LT a LT-V, sběrač ropných látek ROPÁK Firma slaví letos 25 ...

Hala 4 - 44
Hala 2 - D 1

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. je jedním z největších dodavatelů technologických celků a komponentů pro čistírny, membránové čistírny a úpravny vod na českém trhu. Zároveň také expanduje na zahraniční trh. Společnost dodává dále drenážní systémy, flotace, čiřiče, filtrační materiály např.: filtralite.

Hala 4 - 54

Zařízení pro úpravu a čištění vod, zařízení pro vodní a kalové hospodářství, kalolisy, lamelové usazováky, pískové filtry.

1 | 2 | 3 | 4 | 5