Zlatá VOD-KA

 

Vítězné firmy a exponáty

„Ponorný membránový ultrafiltrační modul EP-UF 200“
Vystavovatel/výrobce: ENVI-PUR, s.r.o.
Charakteristika:  Deskový ultrafiltrační modul pro membránové bioreaktory  (MBR), zpětně proplachovatelný. Je využitelný pro čistírny odpadních vod o velikostech řádově stovky až tisíce EO.

 

Mikrofiltr s UV zářením“
Vystavovatel/výrobce: FONTANA R, s.r.o.
Charakteristika: Unikátní zařízení spočívá v integraci technologické linky sítové mikrofiltrace zbytkového znečištění s následnou desinfekcí mechanicky předčištěné surové vody v rámci jednoho kusového zařízení. Koncepce zařízení umožňuje nastavit potřebnou dávku UV záření a tím i optimalizovat energetickou náročnost procesu podle aktuálních technologických podmínek.

„DURA ® Regulační ventil “
Vystavovatel/výrobce: Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
Charakteristika: 
Regulační ventil nové generace. Přímočarý robusní ventil se stoupajícím vřetenem s vysokou životnostní. Regulace je prováděna pomocí štěrbinového válce. Ventil je konstruovaný jako antikavitační bez vibrací a hluku. Právě počet a tvar štěrbin se projektuje na základě zadání zákazníka. Ventil má velmi nízké ovládací momenty díky tlakově vyváženému štěrbinovému válci. Ovládání ruční, elektrickým servopohonem, plovákem. Velkou výhodou je to, že u ventilu je možná tzv. dodatečná automatizace. Ruční verzi lze přestavět na pohonovou bez nutnosti demontáže potrubí. Ventil má sedlo navařené CrNi návarem, které je homogenní s tělesem. Je standardně vybavený mechanickým ukazatelem polohy.

 

Vážení vystavovatelé,

při příležitosti konání 19. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2015 vyhlašuje pořadatel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a organizátor firma EXPONEX s.r.o. soutěž o nejlepší exponáty ZLATÁ VOD-KA. 

Neváhejte a využijte možnost, jak představit a zviditelnit Váš produkt! 

Přínos pro účastníky soutěže o Zlatou VOD-KU:

  • nominované exponáty budou viditelně označeny již první den výstavy
  • budeme Vaše exponáty prezentovat: v odborných médiích, v tiskových zprávách, v informačních novinách (cca 7.000 adres potencionálních odborných návštěvníků), na webových stránkách výstavy
  • exponáty nominované na ocenění budou promítány na slavnostním zahájení za účasti nejvyšších představitelů firem, novinářů, odborníků a významných osobností politického i společenského života 
  • odlište se od konkurence a získejte účinný marketingový nástroj

 

Základní informace soutěže:

  • soutěž je určena pro exponáty, které budou vystaveny na veletrhu VODOVODY-KANALIZACE 2015
  • komise je složena z předních odborníků vodního hospodářství
  • uzávěrka přihlášek exponátů je 10. 5. 2015
  • slavnostní vyhlášení exponátů proběhne v rámci slavnostního večera 20. 5. 2015

 

Vážení vystavovatelé, věříme, že využijete možnosti zviditelnit Vaše špičkové výrobky a přejeme Vám, aby Váš výrobek nebo výrobky byly těmi nejlepšími.

 

Kontakt:
Mirka Kunčáková
EXPONEX s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno
Tel.: 602 728 448, 538 700 430
E-mail: mkuncakova@exponex.cz

 

Zlatá VOD-KA přihláška

Přihláška do soutěže ke stažení.

» Stáhnout soubor (182 kB)

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864