TERMÍNY, VSTUPENKY, REGISTRACE

Vstupné a provozní doba

 

Provozní doba pro návštěvníky:

21. 5. 2019: 10.00 - 18.00 hod.
22. 5. 2019: 10.00 - 18.00 hod.
23. 5. 2019: 10.00 - 16.00 hod.

 

Vstupné, katalog:

Celodenní vstupné: 150,- Kč

Zvýhodněné vstupné při předregistraci na internetu: 120,- Kč
Využijte on-line registraci.

Zvýhodněné vstupné pro studenty: Zdarma
Podmínkou je předložení potvrzení o studiu nebo platné karty ISIC (do věku 26 let včetně) u pokladny při vstupu do areálu.
Využijte on-line registraci.

Katalog: 70,- Kč

 

Služby pro návštěvníky:
Stejně jako v minulém roce nebude na výstavě chybět káva zdarma, bezplatné wifi připojení a výstava fotografií. Dále budou k dispozici Informace pro návštěvníky a šatna pro odložení svršků.