DOPROVODNÝ PROGRAM

Program přednášek

 

Úterý 21. 5. 2019

 

BLOK LEGISLATIVA 
Garant: Ing. Alena Binhacková, ředitelka Odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství ČR

 

11:00
Novela vodního zákona
Ministerstvo zemědělství - Ing. Alena Binhacková 

 

11:30
Návrh odpadových zákonů v ČR a přechod na oběhové hospodářství
Ministerstvo životního prostředí - Ing. Jaromír Manhart

 

12:00
Problematika plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
Ministerstvo zemědělství – Ing. Radek Hospodka

 

BLOK PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ
Garant: Ing. Ivana Vráblíková, ředitelka odboru ochrany vod, Státní fond životního prostředí

 

12:30
Dotační aktivity Ministerstva zemědělství
Ing. Jiří Duda; Ministerstvo zemědělství

 

13:00
Programy podpory MPO v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
PhDr. Ondřej Kočandrle; Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

13:30
Programy podpory vodohospodářské infrastruktury v rámci Operačního programu Životní prostředí, Národních programů Životní prostředí a Norských fondů
Ing. Ivana Vráblíková, SFŽP ČR

 


Středa 22. 5. 2019

 

BLOK ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU VE VAZBĚ NA SUCHO
Garant: RNDr. Petr Kubala, předseda Svazu vodního hospodářství

 

10:00
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR, význam a využití
Ing. Jan Cihlář, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Josef Drbohlav, Sweco Hydroprojekt, a.s., 
Ing. Jiří Duda, MZe

 

10:30
Současný stav vodních zdrojů k vodárenskému využití
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., ČHMÚ
Ing. Tomáš Kendík, Povodí Vltavy, státní podnik

 

11:00
Aplikace Smart meteringu a smart technologií ve vodárenství
Ing. Petr Sýkora, PVK a.s.

 

11:30
Úloha velkého provozovatele při řešení sucha
Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Ing. Pavel Mikulášek, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Ing. Olga Dočkalová, starostka obce Sudice

 

BLOK ODPADNÍ VODY, SRÁŽKOVÉ VODY, KALY
Garant: doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková,  Asociace pro vodu, z.s.

 

12:00
Opětovné využívání vyčištěné odpadní vody
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT 

 

12:30
Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV
Ing. Jakub Hejnic
Ing. Martin Srb, PVK a.s.
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT

 

13:00
Efekty zrušení výjimek ze zpoplatnění srážkového odtoku
doc. Ing. David Stránský, Ph.D., ČVUT

 

13:30
Zpracování kalů v cirkulární ekonomice
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., VŠCHT

 


Čtvrtek 23. 5. 2019

 

BLOK CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA + POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ
Garant: RNDr. Irena Zbytovská, odbor průmyslové ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

10:00
Virtuální svět ve vodovodech a kanalizacích
Ing. Milan Suchánek, Ing. Zdeněk Sviták, DHI a.s.

 

10:30
Praktická inovační opatření ve vztahu ke změně klimatu
Ing. Karel Plotěný, ASIO s.r.o.

 

11:00
Claros-inteligentní systém pro analýzu vody a Mobile Sensor Management (software pro vzdálený přístup k senzorům/sondám/analyzátorům a k „živým“ údajům o měření a proaktivní údržbu)
RNDr. Ladislav Slovák, Ph.D., HACH LANGE s.r.o.

 

11:30
Aktivní odstraňování vybraných iontů toxických kovů ze srážkových vod
RNDr. Pavel Špaček, Chemcomex
Ing. Jiří Hendrych, VŠCHT

 

12:00
Moderní technologie zpracování kalů s využitím tepla
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ, a.s.
Ing. Otto Zwettler, ARKO TECHNOLOGY a.s.

 

Stav k datu 17. 1. 2019. Změna programu vyhrazena.