ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ POKYNY

Technické podmínky a pokyny pro účast vystavovatelů