ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ POKYNY

Organizační pokyny

Technické podmínky a pokyny pro účast vystavovatelů