Odborná gesce a partneři

Pořadatel a odborný garant:

 

  Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel a člen představenstva
Tel.: +420 221 082 207, +420 603 769 589
E-mail: sovak@sovak.cz
www.sovak.cz

 

 

Odborný garant a záštita 2017:

 

  Svaz vodního hospodářství ČR

 

Udělené záštity 2017:

 

 

Ministerstvo zemědělství

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Asociace krajů ČR

  Svaz měst a obcí ČR

 

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864