Oborové členění výstavy

Hlavní obory

 • Jímání a ochrana podzemní vody
 • Úprava vody
 • Čištění a využívání odpadních vod
 • Provozování vodovodů a kanalizací
 • Vodovodní potrubí, tvarovky a armatury
 • Kanalizační potrubí a armatury
 • Čerpací technika
 • Měřicí, regulační a řídicí systémy
 • Geografické a informační systémy
 • Měřicí, kontrolní a laboratorní technika
 • Monitoring a vyhodnocování stavu vodovodní a kanalizační sítě
 • Bezvýkopové technologie
 • Technická zařízení pro bezvýkopové technologie
 • Průzkumné, projektové a poradenské práce
 • Stavební a dodavatelská činnost
 • Vodovody a kanalizace v průmyslu
 • Hospodaření s dešťovými vodami
 • Protipovodňová opatření a ochrana vodních zdrojů
 • Omezení hluku a hluková izolace
 • Věda a výzkum
 • Bezpečnost práce
 • Ostatní (z vodohospodářství)

Podrobné oborové členění

Podrobné oborové členění ke stažení

» Stáhnout soubor (57 kB)

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864