Obsah, termíny

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název: 21. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY - KANALIZACE
Termín: 21. - 23. května 2019

Výstava se koná jednou za 2 roky v lichých letech.

Místo konání: Praha, Letňany - nová hala 3 a 4

 

 

 

Srdečně Vás zveme na již 21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE!

Výstava se koná jednou za dva roky a představuje nejvýznamnější oborové setkání v České republice. Zájem o tuto mimořádnou akci každým rokem vzrůstá a tento trend chceme udržet i nadále.

Přijďte představit své novinky, zviditelnit Vaši firmu, prezentovat produkty a služby. Využijte příležitosti, která Vám umožní na jednom místě a ve stejnou dobu efektivně utužit stávající obchodní vztahy, navázat nové vazby a oslovit co největší počet současných i potenciálních klientů s přesně definovanou potřebou a zájmem v oboru.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Cílové skupiny návštěvníků

 • Starostové měst a obcí, komunální sféra, ministerstva
 • Provozovatelé vodovodů a kanalizací
 • Stavební firmy, projektanti, architekti
 • Investoři, developeři
 • Zástupci průmyslu - ekologické hospodářství firem
 • Finanční instituce
 • Poradenské instituce v oblasti ochrany životního prostředí
 • Podporovatelé, partneři oboru

 

Informační prospekt

» Stáhnout soubor (2.59 MB)

HLAVNÍ TÉMATA


Zvýrazněná hlavní témata pro odborné diskuse a propagaci

 • Hospodaření s pitnou vodou, kvalita
 • Problematika extrémních jevů - sucho, povodně a jejich zvládání
 • Hospodaření s dešťovými vodami
 • Recyklace vyčištěných odpadních vod
 • Ochrana vodních zdrojů
 • Nové technologie v oboru
 • Hospodaření s kaly
 • Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství
 • Legislativa - nový vodní zákon
 • Dotační politika po roce 2020

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

Montáž expozic:
18. 5. 2019, 9.00 - 20.00 hod. | 19. - 20. 5. 2019, 7.00 - 20.00 hod.

Průběh výstavy:
Otevírací doba pro vystavovatele:
21. 5. 2019, 8.00 - 19.00 hod. | 22. 5. 2019, 9.00 - 18.00 hod. | 23. 5. 2019, 9.00 - 17.00 hod.
Otevírací doba pro návštěvníky:
21. 5. 2019, 10.00 - 18.00 hod. | 22. 5. 2019, 10.00 - 18.00 hod. | 23. 5. 2019, 10.00 - 16.00 hod. 

Demontáž expozic:
23. 5. 2019, 17.00 - 24.00 hod. | 24. 5. 2019, 7.00 - 19.00 hod.

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864