Hlavní témata


Zvýrazněná hlavní témata pro odborné diskuse a propagaci

  • Hospodaření s pitnou vodou, kvalita
  • Problematika extrémních jevů - sucho, povodně a jejich zvládání
  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Recyklace vyčištěných odpadních vod
  • Ochrana vodních zdrojů
  • Nové technologie v oboru
  • Hospodaření s kaly
  • Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství
  • Legislativa - nový vodní zákon
  • Dotační politika po roce 2020

 

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864