Doprovodný program

22. 5. 2017 - PONDĚLÍ

9:30
Vod-Cup 2017 - golfový turnaj
Místo konání: GC Mstětice
Organizátor: Exponex s.r.o. (Vstupy na pozvánky)
 

23. 5. 2017 - ÚTERÝ
10.00 
Slavnostní zahájení výstavy 
Místo konání: vstupní hala II.

PŘEDNÁŠKY
Místo konání přednášek: Kongresový sál

Odborný garant: Ministerstvo zemědělství
Program:
11:00
Sucho a klimatický vývoj v ČR 
Prof. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Mendelova Universita, Czech Globe AV ČR (Brno)
11:30
Propojování vodárenských a vodohospodářských soustav k omezení následků sucha a nedostatku vody 
Ing. Jan Cihlář, VRV a. s.
12:00
Management hydrologických extrémů v ČR 
RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, s. p.
12:30
Uplatňování regulace v oboru VaK 
Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství, Sekce vodního hospodářství
13:00
Výskyt mikropolutantů ve vodních zdrojích ČR 
RNDr. Marek Liška, Ph.D., Povodí Vltavy s. p.
13:30
Výhled přístupů k využívání kalů z ČOV 
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ, a. s.

SOUTĚŽE:

10:00
Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR
10:00
Soutěž učňů - obor instalatér
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: Cech instalatérů ČR

Soutěž Zlatá VOD-KA 2017 - Soutěž o nejlepší exponát
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: Exponex s.r.o.

Soutěž o nejlepší expozici
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

VÝSTAVY:

10:00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017
Téma: „Voda ve všech podobách“
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: SOVAK ČR
 

24. 5. 2017 - STŘEDA

PŘEDNÁŠKY

Místo konání přednášek: Kongresový sál

Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí
Program:
10:00 
Návrh nového zákona o odpadech 
Ing. Jaromír Manhart 
10:30 
Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
Ing. Kristýna Husáková 
11:00 
Možnosti dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekty nakládání s kaly 
Ing. Tomáš Kovařík
Programy OPŽP:
11:30
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 a 1.2 - podpora projektů vodohospodářské infrastruktury
Ing. Ivana Vráblíková, SFŽP
12:00 
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 A 1.2 - Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury 
Mgr. Jakub Němec, SFŽP
12:30
Udržitelné hospodaření s vodami v obcích 
Dr. Ing. Ivana Kabelková, ČVÚT, CzWA 
13:00
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.3 a 1.4 - podpora projektů na protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovými vodami
Ing. Jan Matějka, SFŽP 
13:30
Úprava a použití šedých vod 
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., CzWA 
14:00
Národní programy Životní prostředí - podpora projektů na hospodaření s vodou 
Ing. Jakub Hrbek, Ing. Michal Slezák, SFŽP ČR

SOUTĚŽE:

10:00
Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR
10:00
Soutěž učňů - obor instalatér 
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: Cech instalatérů ČR

Soutěž Zlatá VOD-KA 2017 - Soutěž o nejlepší exponát
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: Exponex s.r.o.
Soutěž o nejlepší expozici
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

VÝSTAVY:

10:00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017
Téma: „Voda ve všech podobách“
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: SOVAK ČR

SPOLEČENSKÉ AKCE:

19:00
Společenský večer pro vystavovatele
Místo konání: v prostorách výstavy, vstupní hala II, přízemí a I. patro


25. 5. 2017 - ČTVRTEK

PŘEDNÁŠKY

Místo konání přednášek: Kongresový sál

Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:

10:00
Telemetrické systémy pro ČOV a skupiny čistíren 
Ing. Roman Sládek, ProVenkov spol. s r.o., CzWA
10:15
Energetické úspory na malých komunálních čistírnách odpadních vod
Ing. Marek Holba, Ph.D., ASIO, spol. s r.o., CzWA
10:30
Možnosti terciárního srážení fosforečnanů
Ing. Martin Pečenka, Ph.D., VŠCHT, CzWA
10:45
Aplikace membránových separací v praxi
Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR, s.r.o., CzWA
11:00
Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod
Ing. Vladimír Kysela, MemBrain s.r.o., CzWA
11:15
Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN 759010 a TNV 759011
RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s., CzWA
11:30
Turbidimetry řady TU5 a revoluční technologie detekce 360° x 90°
zástupce Hach Lange s.r.o., CzWA
11:45
Technologie pro zlepšení kvality komunikací - prodloužení životnosti poklopů a vpustí v komunikacích
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, Aquion s.r.o., CzWA
12:00
Pohon pro sedimentační nádrže
Ing. Vladimír Spilka, Ekoprogres Hranice, a.s., CzWA

VÝSTAVY:

10:00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017
Téma: „Voda ve všech podobách“
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: SOVAK ČR


Změna programu vyhrazena!

 

Přednášky ke stažení:

Přednášky 23. 5. 2017

Sucho a klimatický vývoj v ČR

Přednášející: Prof. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

» Stáhnout soubor (15.23 MB)

Propojování vodárenských a vodohospodářských soustav k omezení následků sucha a nedostatku vody

Přednášející: Ing. Jan Cihlář

» Stáhnout soubor (7.38 MB)

Uplatňování regulace v oboru VaK

Přednášející: Ing. Radek Hospodka

» Stáhnout soubor (590 kB)

Výskyt mikropolutantů ve vodních zdrojích ČR

Přednášející: RNDr. Marek Liška, Ph.D.

» Stáhnout soubor (4.84 MB)

Výhled přístupů k využívání kalů z ČOV

Přednášející: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA

» Stáhnout soubor (3.7 MB)

Přednášky 24.5.2017

Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Přednášející: Ing. Kristýna Husáková  

» Stáhnout soubor (292 kB)

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 a 1.2 - podpora vodohosp. infrastruktury

Přednášející: Ing. Ivana Vráblíková 

» Stáhnout soubor (574 kB)

Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury

Přednášející: Mgr. Jakub Němec

» Stáhnout soubor (635 kB)

Udržitelné hospodaření s vodami v obcích

Přednášející: Dr. Ing. Ivana Kabelková 

» Stáhnout soubor (2.46 MB)

Podpora projektů na protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovými vodami

Přednášející: Ing. Jan Matějka 

» Stáhnout soubor (2.86 MB)

Úprava a použití šedých vod

Přednášející: Ing. Karel Plotěný 

» Stáhnout soubor (2.82 MB)

Národní programy Životní prostředí - podpora projektů na hospodaření s vodou

Přednášející: Ing. Jakub Hrbek, Ing. Michal Slezák 

» Stáhnout soubor (1.45 MB)

Operační program životní prostředí 2014 - 2020

Přednášející: Ing. Andrea Hilčerová 

» Stáhnout soubor (2.09 MB)

Přednášky 25. 5. 2017

Telemetrické systémy pro ČOV a skupiny čistíren

Přednášející: Ing. Roman Sládek 

» Stáhnout soubor (642 kB)

Energetické úspory na malých komunálních čistírnách odpadních vod

Přednášející: Ing. Marek Holba, Ph.D. 

» Stáhnout soubor (2.13 MB)

Možnosti terciárního srážení fosforečnanů

Přednášející: Ing. Martin Pečenka, Ph.D. 

» Stáhnout soubor (1.85 MB)

Aplikace membránových separací v praxi

Přednášející: Ing. Daniel Vilím 

» Stáhnout soubor (1.15 MB)

Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod

Přednášející: Ing. Vladimír Kysela 

» Stáhnout soubor (2.23 MB)

Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN 759010 a TNV 759011

Přednášející: RNDr. Pavel Špaček

» Stáhnout soubor (3.4 MB)

Turbidimetry řady TU5 a revoluční technologie detekce 360° x 90°

Přednášející: zástupce firmy Hach 

» Stáhnout soubor (1.42 MB)

Technologie pro zlepšení kvality komunikací - prodloužení životnosti poklopů a vpustí v komunikacích

Přednášející: Ing. Lubomír Macek, CSc.

» Stáhnout soubor (1.12 MB)

Pohon pro sedimentační nádrže

Přednášející: Ing. Vladimír Spilka 

» Stáhnout soubor (4.8 MB)

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864