Mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019 v plném proudu

22. 5. 2019

V pražských Letňanech byla v úterý 21. května zahájena 21. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019 za účasti zástupců státní správy, vodohospodářů i měst a obcí.
Na zahajovacím ceremoniálu, který uvedl ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák, promluvili zástupci vodárenských a vodohospodářských organizací, ministr životního prostředí, náměstek ministra zemědělství, předsedkyně Svazu měst a obcí i zástupce Senátu Parlamentu České republiky. 
 
Ministr životního prostředí Richard Brabec zmínil význam Národní koalice pro boj se suchem, která v nedávné době právě na toto téma zasedala.
 
Aleš Kendík, náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství, zastupující ministra zemědělství, poděkoval vodárenským společnostem za to, že obyvatelé Česka dosud výrazně nepociťují dopady sucha a mohou i nadále zakoušet vodní blahobyt.
 
Ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková podotkla, že jsou to právě města a obce, na jejichž bedrech spočívá velká část realizace vodohospodářských rozhodnutí učiněných v rámci širší celospolečenské diskuse.
 
Výstava potrvá do čtvrtka 23. 5. 2019.